Line ID ID Line = quick111
ID Line = quick222 QR code LineId quick222
Phone 094 491 7111        094 791 4321        02 914 7840-2

บริการธุรกิจบริษัท องค์กร มูลนิธิ สมาคม

จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน

วางระบบบัญชี ทำบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ภาษี รับจัดทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบบั

ใบอนุญาตโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย.และ สคบ. วีซ่าแปลเอกสาร

บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใ

tel-icon

line-icon

บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด : รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

เป็นผู้ให้บริการด้านรับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษท เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในการทำงาน เนื่องด้วยผู้บริหารหลายท่าน มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหาร การตลาดยุคใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการทุกราย ที่อยู่ในความดูแลงานบัญชี เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ความมั่นคงทางธุรกิจให้กับทุก ๆSME ให้เริ่มต้นและอยู่รอด ด้วย สโลแกน ที่ว่า “คุณอยู่ได้ เราก็มีงานทำ” เรากล้าพูดได้เลยว่า “เราเป็นผู้บริการงานด้านบัญชีที่ครบวงจร และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน
สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ใช่การจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือจดห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่เป็นเรื่องของการวางแผนภาษี การจัดทำบัญชี มากกว่า การดูแลให้ธุรกิจอยู่รอดในแต่ละปี ทำอย่างไรถึงจะมีงานตลอด ขายของได้ตลอด มียอดขายดี สิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการมากกว่าแค่การทำบัญชีทั่วๆไป คือ “คำปรึกษา” ซึ่งทางบริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นมากกว่าสำนักงานบัญชี สิ่งที่เราให้ จะมีมูลค่ามากกว่าค่าบริการที่เราได้รับ เราให้ได้เพราะเราขาย “ประสบการณ์” ประสบการณ์ที่ผู้บริหารหลายท่านต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่เรานำมาถ่ายทอดให้ท่านฟรี เพียงเพราะเราต้องการให้ธุรกิจของท่านเติบโต และดำเนินไปด้วยความราบรื่นด้วยดีตลอดไป

accounting

add_line_quick222_click

รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ร้านค้า(ใบทะเบียนพาณิชย์) ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล
โดย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 รับทำบัญชี รับวางระบบบัญชี

ข้อดี ของการยื่นแบบ สามารถ นำไปเป็นหลักฐาน ประกอบการขอสินเชื่อ ต่างๆ กับสถาบันการเงิน แสดงถึงการมีรายได้ 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม ได้ที่

คุณหนึ่ง โทร.0-2914-7840-2 มือถือ 094 791 4321, 094 491 7111 CLICK

LINE ID : quick111 , quick222 EMAIL: [email protected]

facebook-quick

รับจดทะเบียนบริษัท

 

บริการงานด้านจดทะเบียน 

 • รับจดทะเบียน: บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ใบทะเบียนพาณิชย์, มูลนิธิ, สมาคม, จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฯลฯ
 • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง: จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ จดเปลี่ยนชื่อ จดกรรมการ เข้า-ออก จดเพิ่มทุนจดทะเบียน จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ฯลฯ
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า: จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์

 รับทำบัญชี

 

บริการงานด้านบัญชีและภาษี 

 • งานวางระบบ: ระบบบัญชี ระบบสต๊อกสินค้า บัญชีต้นทุนการผลิต วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • งานจัดทำบัญชี: รับทำบัญชีรายเดือน บัญชีเงินเดือน ปิดงบการเงิน จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)
 • งานตรวจสอบ: รับตรวจสอบภายใน ตรวจงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 งานขอใบอนุญาติ

 

 

บริการงานด้านขอใบอนุญาต ร่างสัญญาแปลและรับรองเอกสาร 

 จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปต่างๆพร้อมติดตั้งเช่น Express Accounting

 

สินค้าและบริการด้านอื่นๆ 

จดทะเบียนธุรกิจ กับควิกแอคเคาท์ติ้ง และทำบัญชีต่อกับทาง ควิกฯ จะได้รับสิทธิ์

 1. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ราคา 3,500 บาท จากราคาปกติมูลค่า 12,900 บาท
 2. โดเมนเนม 535 บาท .com .net .biz 1 ปี
 3. ติดตั้งระบบเมล์ 2,000 บาท ภายใต้ชื่อโดเมนของลูกค้า
 4. พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ 2,000 บาท 1 ปี
 5. จัดทำ SEO ขั้นพื้นฐาน

 

จดทะเบียนธุรกิจ รับฟรีเครดิตโฆษณา

มูลค่า 1,500 บาท

บริษัท เอ แฮปปี้ ไลฟ์ จำกัด

  

ลูกค้าล่าสุด

 

 

 

จดทะเบียนธุรกิจบริการด้านบัญชีจดแก้ไขขออนุญาตบริการที่ปรึกษาบริการสื่อประชาสัมพันธ์

บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) สอบถาม ก่อตั้ง 1 ท่าน/วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย 1-2 วัน
จดทะเบียน คณะบุคคล สอบถาม ก่อตั้ง 2 ท่าน 1-2 วัน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ สอบถาม ก่อตั้ง 2 ท่าน 1-2 วัน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สอบถาม ก่อตั้ง 2 ท่าน/ต้องจองชื่อ 1-3 วัน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 2 ท่าน/ต้องจองชื่อ/ทุน1ล้าน 1-3 วัน
จดทะเบียน บริษัทจำกัด สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน/ต้องจองชื่อ/ทุน1ล้าน 1-3 วัน
จดทะเบียน บริษัทมหาชน สอบถาม ก่อตั้ง 15 ท่านขึ้นไป/ต้องจองชื่อ ประมาณ 6 เดือน
จดทะเบียน จัดตั้งสมาคม สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน ประมาณ 15-90 วัน
จดทะเบียน จัดตั้งมูลนิธิ สอบถาม ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน ประมาณ 15-90 วัน
จดทะเบียน จัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ""เอ็นจีโอ"" (NGOs) สอบถาม ประมาณ 2-3 เดือน
จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.7%) สอบถาม 1-2 วัน
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม สอบถาม 1-2 วัน
จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สอบถาม 6-8 เดือน
บริการตรวจค้นเครื่องหมาย สอบถาม 1-2 วัน
จดทะเบียนสิทธิบัตร สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 6-8 เดือน
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 6-8 เดือน
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 6-8 เดือน
จดความลับทางการค้า สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 6-8 เดือน

บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
วางระบบบัญชี/ระบบเอกสาร เริ่มต้นที่ 10,000 ไม่รวม ค่าโปรแกรมบัญชี
ทำบัญชี รายเดือน สำหรับ บุคคล ร้านค้า โอท๊อป เริ่มต้นที่ 500 สำหรับ ใช้ยื่นเสียภาษี/ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร
ทำบัญชี รายเดือน เริ่มต้นที่ 2,500 สำหรับ กิจการรายใหม่
ทำบัญชีบริหาร รายเดือน เริ่มต้นที่ 5,000 ฟรีโปรแกรมบัญชี ระบบออนไลน์
ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 10,000

 • ราคาค่าบริการ ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคานี้ เป็นอัตรา บริการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดโทรสอบถาม 094 791 4321, +662 540 5997-8
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธฺ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ(หลังจาก ลูกค้าส่งเอกสารและลงนามครบถ้วน)


บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สอบถาม 45-90 วัน
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สอบถาม 45-90 วัน
ขอใบอนุญาตจำหน่าย สุรา บุหรี่ ไฟ่ สอบถาม 1-2 วัน
ขอใบอนุญาต ร้านอาหาร สอบถาม 1-2 วัน
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว สอบถาม ไม่รวมเงินประกัน 1-2 วัน
ขอใบอนุญาต อาหารและยา(อ.ย.) สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-45 วัน
ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-45 วัน
ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า สอบถาม 1-3 วัน
ยื่นขอหมายเลข (Permanent Account Number) สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม 30-60 วัน
การจดหัวหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-60 วัน
ขอใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบการขายตรง สอบถาม เขียนแผนธุรกิจ-วิเคราะห์ความเสี่ยงฯลฯ ขึ้นกับความพร้อมข้อมูล
รับรองเอกสาร กรมการกงสุล สอบถาม ไม่รวมค่าแปล 1-3 วัน
รับรองเอกสาร สถานทูต สอบถาม ไม่รวมค่าแปล 1-2 วัน
แปลเอกสาร สอบถาม ราคา ขึ้นอยู่กับ ภาษาที่แปล 1-3 วัน
ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว(Work Permit) สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-30 วัน
ขอ VISA Non Immigrant สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-30 วัน
ต่อ Work Permit/VISA สอบถาม ไม่รวมค่าธรรมเนียม 15-30 วัน

บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านกฏหมาย สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านแรงงาน สอบถาม เข้าร่วมประชุม ทุกเดือน
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน สอบถาม
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านไอที ระบบการสื่อสาร สอบถาม

บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ เวลาดำเนินการ
สร้างเว็บไซต์ องค์กร บริษัท ร้านค้า เริ่มต้นที่ 5,900 ลูกค้าที่ทำบัญชีบริหาร รายเดือน ฟรี 1-7 วัน
ให้เช่าพื้นที่ จัดเก็บเว็บไซต์ 2,000 พื้นที่ 1GB/1ปี
ทำการตลาดออนไลน์ (SEO) สอบถาม ราคาขึ้นอยู่กับ คีย์เวิร์ด 1-3 เดือน
บริการ ออกแบบโลโก้ สิงพิมพ์ นามบัตร โบรชัวร์ แคตตาล็อก สอบถาม
บริการเครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ สี 5/ขาวดำ 0.5 สำหรับลูกค้าบริษัท
บริการ เลขาส่วนตัว จัดทำเอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์/Fax เริ่มต้นที่ 2,000 ราคาขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของงาน
บริการพนักงาน รับ-ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค สอบถาม ราคาขึ้นอยู่กับ ระยะทาง(บริการเฉพาะลูกค้าบริษัท)

 • ราคาค่าบริการ ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคานี้ เป็นอัตรา บริการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดโทรสอบถาม 094 791 4321, +662 914 7840-2
 • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ(หลังจาก ลูกค้าส่งเอกสารและลงนามครบถ้วน)